Shop Kindle Voyage

Je publieke profiel bewerken

Je kan je persoonlijke informatie en privacy-instellingen zelf wijzigen.

Je publieke profiel wijzigen:
  1. Ga naar Je profiel
  2. Klik op Bewerken.
  3. Je persoonlijke informatie en andere instellingen die op de pagina verschijnen bijwerken.
  4. Klik bewaar je profiel als je klaar bent.

Was deze informatie behulpzaam?

Hartelijk bedankt voor je feedback.

Selecteer de optie die de informatie het beste omschrijft:

Bedankt! We kunnen niet direct op je feedback reageren, maar gebruiken de informatie om onze online Hulp te verbeteren.