Meer oplossingen vinden

Je recensies bewerken

Je kunt je recensies bewerken of verwijderen uit Je profiel.

Je kunt als volgt een recensie bewerken:
  1. Ga naar Je profiel.
  2. Zoek in de sectie Community-activiteiten de recensie op die je wilt aanpassen.
  3. Selecteer Recensie bewerken of Recensie verwijderen.

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.