Collecties downloaden naar je Kindle-e-reader

Collecties die zijn gemaakt op geregistreerde apparaten of de website worden niet automatisch gedownload naar andere apparaten. Wijzig de weergave van het Home-scherm om de collecties weer te geven.

  1. Selecteer op het Home-scherm van je Kindle Alles om je content weer te geven. Als het apparaat is ingesteld op de Home-schermweergave, selecteer Je bibliotheek en vervolgens Alles.
  2. Selecteer FILTER en vervolgens Collecties.
  3. Selecteer het pictogram Menu (drie stippen) in de collectie die je wilt downloaden en selecteer Toevoegen aan gedownload. Gedownloade collecties worden met een ster weergegeven.
  4. Selecteer de collectie om deze te openen en selecteer vervolgens een titel om de content te openen of te downloaden naar het apparaat.

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.