Over de WEEE-richtlijn

Op deze pagina vindt u algemene informatie over de WEEE-richtlijn.

Wat houdt de WEEE-richtlijn in?

De productie van elektrische en elektronische apparaten (EEA) is een van de snelst groeiende productiesectoren in de westerse wereld. Maar doordat er ook veel producten moeten worden afgevoerd, ontstaat er een groeiend afvalprobleem. In juni 2000 heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen ingediend om dit probleem aan te pakken. In december 2002 werden deze aangenomen in de vorm van de WEEE-richtlijn (Waste Electronic and Electrical Equipment) van de EU. Deze voorstellen zijn inmiddels gereviseerd in WEEE-richtlijn 2012/19/EU.

De belangrijkste bepalingen uit de WEEE-richtlijn zijn:

 • Alle producenten (fabrikanten of ieder ander die een product verkoopt op de Europese markt) zijn verantwoordelijk voor de kosten van het terugnemen en recyclen van afgedankte apparatuur.
 • Alle producenten zijn verplicht om hergebruik/recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) te verbeteren.
 • Alle producenten zijn verplicht om te zorgen voor gescheiden inzameling van AEEA.
 • Alle producenten zijn verplicht de burgers te informeren over hun rol in de omgang met AEEA.

Volgens de EU-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA of WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) zijn alle producenten van EEA (elektrische en elektronische apparaten) verplicht bij te dragen aan de kosten van terugnamesystemen, afvalverwerking en recycling van afgedankte apparatuur die zij op de markt brengen.

Amazon voldoet aan de WEEE-richtlijn door deze te financieren, oplossingen te creëren voor het veilig verwijderen van elektrische en elektronische apparaten en bewustzijn te bevorderen van het belang van recycling. Je kunt zelf ook bijdragen aan de WEEE-richtlijn door je apparatuur op verantwoorde en ecologische wijze af te voeren.

Hoe zorgt Amazon EU S.à.r.l voor een veilige afvoer van mijn AEEA?

Amazon EU S.à.r.l is lid van WEEE Nederland, een nalevingssysteem met een vergunning van de Nederlandse overheid voor de inzameling, verwerking en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Op deze manier kan Amazon EU S.à.r.l. ervoor zorgen dat elektrische en elektronische apparaten die door klanten worden afgedankt, worden verwerkt op een manier die hergebruik en recycling optimaliseert. De recycling en verwerking van AEEA is een verplichting van de producent volgens de WEEE-richtlijn.

Wat zijn de verplichtingen van Amazon EU S.à.r.l. volgens de WEEE-richtlijn?

Als distributeur en importeur van elektrische en elektronische apparatuur moet Amazon EU S.à.r.l. haar klanten de mogelijkheid bieden om huishoudelijke AEEA te recyclen. Om deze reden is Amazon EU S.à.r.l. toegetreden tot de door de overheid goedgekeurde recycling-regeling WEEE Nederland. Door zich aan te sluiten bij WEEE Nederland draagt Amazon EU S.à.r.l bij aan de oprichting van een netwerk van erkende inzamelpunten waar consumenten hun AEEA gratis kunnen inleveren zodat ze op een ecologisch verantwoorde manier kunnen worden gerecycled en verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur wordt volgens de WEEE-richtlijn ingedeeld in zes categorieën. Hieronder vind je een lijst met categorieën en de bijbehorende apparatuur:

 • Categorie 1: Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur (koelkasten, diepvriezers, apparatuur voor de automatische aflevering van koude producten, klimaatregelingsapparatuur, ontvochtigingsapparaten, warmtepompen, oliehoudende radiatoren en andere warmte- of koude-uitwisselende apparatuur waarin andere vloeistoffen dan water worden gebruikt voor de warmte- of koude-uitwisseling)
 • Categorie 2: Schermen, monitoren en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm (schermen, televisies, lcd-fotolijsten, monitoren, laptops, notebooks)
 • Categorie 3: Lampen (fluorescentielampen, compacte fluorescentielampen, tl-buizen, hogedrukgasontladingslampen, met inbegrip van hogedruknatriumlampen en metaalhalogenidelampen, lagedruknatriumlampen, ledlampen)
 • Categorie 4: Grote apparaten (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm) waaronder, maar niet beperkt tot huishoudelijke apparaten, IT- en telecommunicatieapparatuur, consumentenapparatuur, lichtarmaturen, apparatuur voor het weergeven van geluid of beelden, muziekapparatuur, elektrisch en elektronisch gereedschap, speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur, medische hulpmiddelen, meet- en controle-instrumenten, automaten, apparatuur voor het opwekken van elektrische stromen. Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 vallen. (Wasmachines, wasdrogers, vaatwasmachines, kooktoestellen, elektrische fornuizen, elektrische kookplaten, lichtarmaturen, apparatuur voor het weergeven van geluid of beelden, muziekapparatuur (uitgezonderd in kerken geplaatste pijporgels), apparaten voor breien en weven, grote mainframes, enz.).
 • Categorie 5: Kleine apparaten (met een buitenafmeting van minder dan 50 cm), waaronder, maar niet beperkt tot huishoudelijke apparaten, consumentenapparatuur, lichtarmaturen, apparatuur voor het weergeven van geluid of beelden, muziekapparatuur, elektrisch en elektronisch gereedschap, speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur, medische hulpmiddelen, meet- en controle-instrumenten; automaten, apparatuur voor het opwekken van elektrische stromen. Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 en 6 vallen. (Stofzuigers, rolvegers, naaiapparatuur, magnetrons, ventilatieapparatuur, strijkijzers, broodroosters, elektrische messen, waterkokers, klokken en andere uurwerken, elektrische scheerapparaten, weegschalen enz.)
 • Categorie 6: Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (met een buitenafmeting van minder dan 50 cm) (Mobiele telefoons, gps, zakrekenmachines, routers, personal computers, printers, telefoons)

Woordenlijst

 • EEA: Elektrische en elektronische apparatuur
 • WEEE: Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur: alle afgedankte apparatuur die onder de WEEE-richtlijn valt (zie 'Welke producten vallen onder de wetgeving en hoe herken ik ze?' hierboven voor de specifieke categorieën).

Ga voor meer informatie over het recyclen van AEEA-producten naar Elektrische en elektronische apparatuur recyclen (WEEE).

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.