Meer oplossingen vinden

Je profiel bewerken

Je kunt de persoonlijke informatie en privacy-instellingen voor je Openbaar Profiel aanpassen.

Je profiel bewerken:
  1. Ga naar je Je profiel
  2. Klik op Je profiel bewerken.
  3. Werk je persoonlijke informatie of andere instellingen bij die op de pagina worden weergegeven.
  4. Klik op Opslaan

Opmerking: Als je je privacy-instellingen wilt wijzigen, klik je op Je profiel bewerkenen vervolgens op Privacy-instellingen bewerken. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik vervolgens op Opslaan.

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.