Je recensies bewerken

Je kunt je recensies bewerken of verwijderen in Je profiel.

Je kunt als volgt een recensie bewerken:
  1. Ga naar Openbare recensies die door jou zijn geschreven.
  2. Selecteer Recensie bewerken of Recensie verwijderen.

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.