Items leveren naar je Kindle

Je kunt via Je content en apparaten beheren content leveren naar je apparaat of Kindle-leesapp.

Op je computer:
  1. Ga naar Je content en apparaten beheren
  2. Selecteer Je content.
  3. Selecteer de titel en klik vervolgens op Bezorgen bij Standaardapparaat (of) Andere.
  4. Selecteer je apparaat of app in het vervolgkeuzemenu in het pop-upvenster als daarom wordt gevraagd.

    Notitie: Als de titel niet compatibel is, kan het apparaat of de leesapp niet worden geselecteerd in het vervolgkeuzemenu.

  5. Selecteer Leveren. Je content wordt automatisch naar je apparaat of leesapp verzonden zodra je verbinding hebt met een draadloos netwerk.

Notitie: Selecteer Nog niet geleverde leveringen in het Tonen-vervolgkeuzemenu om titels te bekijken die nog niet naar je apparaat of Kindle-leesapp zijn verzonden.

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.