Hallo. Waarmee kunnen we je helpen?
Welkom bij Amazon.nl Hulp

  • Amazon is gericht op de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Gebaseerd op regionale regelgeving en vereisten voor sociale afstand heeft dit geresulteerd in langere reactietijden. We vragen om je geduld in deze uitdagende tijd terwijl onze teams werken aan het leveren van deze essentiële service aan klanten overal, vooral aan degenen, zoals ouderen, die het meest kwetsbaar zijn.

    Vind hier antwoorden over hoe bestellingen en bezorgingen worden beïnvloed door COVID-19. Veel van je vragen kunnen via onze Hulp-pagina's worden beantwoord. Je kunt je bestellingen en leveringen volgen, een product retourneren, je Prime-account beheren en hulp krijgen voor je Amazon-apparaten.

    Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.

  • Je wachtwoord vergeten?

    Ga naar onze Hulp-pagina's voor gedetailleerde stapsgewijze instructies voor het opnieuw instellen van je wachtwoord.

Aanbevolen onderwerpen

How can we help you?

Verzenden en bezorging

Verzenden en bezorging

Je account beheren

Je account beheren

Betaling, facturen & btw

Betaling, facturen en btw

Retourzendingen en terugbetalingen

Retourzendingen en terugbetalingen

Bestellen

Bestellen

Amazon-apparaat

Amazon-apparaat

Digitale Services & Inhoud

Digitale Services & Inhoud

Privacy

Veiligheid en privacy

Andere onderwerpen en hulp-pagina's

Andere onderwerpen en hulp-pagina's

Heb je meer hulp nodig?

Heb je meer hulp nodig?