Richtlijnen voor profielen en Communities

Richtlijnen voor deelname aan Amazon Community

Amazon wil dat je stem wordt gehoord. De Amazon-community biedt verschillende forums waar je kunt communiceren met andere gebruikers en echte feedback over producten en diensten kunt geven, positief of negatief. Deze Communityregels helpen je bij het gebruik van Communityfuncties, zoals klantenrecensies, vragen en antwoorden van klanten, Amazon Follow, profielpagina's, lijsten en verlanglijsten.

Notitie: Deze richtlijnen zijn niet van toepassing op content in producten of diensten die worden verkocht op Amazon (zoals de inhoud van een boek). Hiervoor geldt hun eigen privacybeleid.

We nemen de integriteit van de Community zeer serieus. Elke poging om Communitycontent of -functies te manipuleren, met inbegrip van het bijdragen van onjuiste, misleidende of onbetrouwbare content, is strikt verboden. Als je onze richtlijnen schendt, kunnen we de mogelijkheid om onze Communityfuncties te gebruiken beperken, content verwijderen, verwante producten uit je lijst verwijderen of je account opschorten of beëindigen. Als we vaststellen dat een Amazon-account is gebruikt voor enige vorm van wangedrag, kunnen overschrijvingen en betalingen worden ingehouden. Wangedrag kan ook toepasselijke wetgeving schenden en leiden tot juridische vervolging en civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

We moedigen iedereen die vermoedt dat manipulatie van onze content plaatsvindt of dat onze richtlijnen op enigerlei wijze worden geschonden, aan ons op de hoogte te stellen. We onderzoeken het vermoeden grondig en zullen passende maatregelen treffen.

Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van onze Communityfuncties, ga je akkoord met onze Gebruiks- en verkoopvoorwaarden en geef je aan je te houden aan deze richtlijnen, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle content (inclusief tekst, afbeeldingen, video en koppelingen) die je naar Amazon verzendt en alle handelingen die je uitvoert (zoals stemmen over hulpvaardigheid of een bericht leuk vinden) wanneer je Communityfuncties gebruikt. Deze richtlijnen zijn ook van toepassing op je interactie met andere leden van de Community.

Notitie: Aanvullende richtlijnen zijn van toepassing op klantenrecensies.

Geschiktheid

Om klantrecensies, antwoorden of vragen te kunnen plaatsen, moet je in de afgelopen 12 maanden minimaal 50 EUR hebben besteed. Promotiecodes tellen hier niet bij. Je hoeft niet aan deze vereiste te voldoen als je profielpagina's, lijsten of verlanglijsten wilt maken of wijzigen, of content wilt lezen die door andere klanten is geplaatst.

Wees behulpzaam en relevant

De Community is bedoeld om klanten behulpzame, relevante inhoud te bieden. Content die je indient, moet relevant zijn en gebaseerd zijn op je eigen eerlijke mening en ervaring.

 • Voor Communityfuncties die zijn gericht op een specifiek onderwerp, mag je alleen content indienen die te maken heeft met dat onderwerp.
 • Klantenrecencies en vragen en antwoorden moeten betrekking hebben op het product. Feedback over de verkoper of je verzendervaring kan worden gedeeld op www.amazon.nl/feedback. Opmerkingen over de waarde en het sentiment van een product voor de fabrikant of prijs zijn toegestaan in klantenrecensies of vragen en antwoorden. Voorbeeld: 'Voor EUR 29,99 heeft deze blender mijn verwachtingen overtroffen.' Andere toepassingen van prijzen, beschikbaarheid van producten of alternatieve bestelopties mogen niet worden gedeeld in klantenrecensies of vragen en antwoorden. Voorbeeld: 'Dit artikel was EUR 5 goedkoper dan in mijn lokale winkel.'

Respecteer anderen

Amazon waardeert verschillende meningen, dus je mag het oneens zijn met content die je tegenkomt. Onthoud echter dat iets waar je het niet mee eens bent, niet altijd onze richtlijnen schendt. Omdat we iedereen een aangename omgeving willen bieden, moet jouw deelname aan de Community altijd respectvol tegenover anderen zijn. Met name:

 • Plaats geen inhoud die lasterlijk, smadelijk, intimiderend, bedreigend, haatzaaiend, obsceen, pornografisch of onzedelijk is. Gebruik bijvoorbeeld geen obsceniteiten of vloeken en laat je niet haatdragend of intolerant uit over mensen op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, geslacht of geslachtsidentiteit, geloof, seksuele voorkeur, leeftijd of handicap. Je mag ook geen organisaties met dergelijke standpunten promoten.
 • Plaats geen content die inbreuk maakt op de privacy van anderen. Plaats bijvoorbeeld geen telefoonnummers, e-mailadressen, woonadressen of andere persoonlijke informatie van anderen en plaats geen koppelingen naar phishing- of andere malwaresites.
 • Geef je niet uit voor een andere persoon of organisatie en doe niet alsof je iemand of iets anders bent.
 • Verzend niet herhaaldelijk berichten of verzoeken naar anderen.
 • Probeer de mening van anderen niet te overschreeuwen, bijvoorbeeld door berichten te plaatsen vanaf meerdere accounts of door in samenwerking met anderen vergelijkbare berichten meerdere malen te plaatsen.
 • Scheld niet en val mensen niet aan.
 • Je mag de meningen en expertise van anderen in twijfel trekken mits dit relevant is en wordt gedaan op een respectvolle en niet-bedreigende manier.

Promotionele content

Omdat we de integriteit van Communitycontent willen behouden, zijn content en activiteiten die bestaan uit advertenties, reclame, promotie of verzoeken (direct of indirect) niet toegestaan, met inbegrip van:

 • Content maken, wijzigen of plaatsen die betrekking heeft op producten of diensten van jou (of van een familielid, vriend, zakenpartner of werkgever).
 • Content maken, wijzigen of plaatsen die betrekking heeft op producten of diensten van je concurrent.
 • Content maken, wijzigen of plaatsen in ruil voor enige vorm van vergoeding (inclusief gratis producten of korting) of namens iemand anders.
 • Een vergoeding bieden of vragen (inclusief gratis producten of korting) in ruil voor het maken, wijzigen of plaatsen van content.
 • Advertenties of verzoeken plaatsen, met inbegrip van URL's met verwijzingstags of partnercodes.

De enige uitzonderingen zijn:

 • Je mag content posten waar Amazon om vraagt via programma's die zijn bedoeld om behulpzame Communitycontent aan te moedigen (zoals klantrecensies of producten die worden ontvangen via het Vine-programma). In die gevallen moet je content voldoen aan aanvullende richtlijnen van Amazon.
 • Je mag een antwoord plaatsen op een vraag die is gesteld via de vragen en antwoorden-functie (maar geen vraag zelf) betreffende producten of diensten als je een financiële of nauwe persoonlijke band met het merk of de verkoper, auteur of artiest hebt, maar alleen als je deze band helder en duidelijk vermeldt (bijvoorbeeld 'Ik vertegenwoordig het merk van dit product'). We geven soms automatisch aan dat een antwoord afkomstig is van een verkoper of fabrikant. In dat geval deze extra vermelding niet nodig.
 • Je mag content, anders dan een klantrecensie of vragen en antwoorden, betreffende producten of diensten plaatsen als je een financiële of nauwe persoonlijke band met het merk of de verkoper, auteur of artiest hebt, maar alleen als je deze band helder en duidelijk vermeldt (bijvoorbeeld 'Ik ben een werknemer bij dit merk'). Een merk of bedrijf mag echter niet deelnemen aan de Community op een manier (met inbegrip van advertenties, speciale aanbiedingen of andere aansporingen tot actie) die Amazon-klanten leidt naar een website, service, toepassing of kanaal die niet van Amazon is, met als doel marketing of een verkooptransactie. Voor content die wordt geplaatst via een account van een merk, verkoper, auteur of artiest over hun eigen producten of diensten, is geen aanvullende vermelding vereist.

Auteurs en uitgevers van boeken mogen aan lezers gratis of kortingsexemplaren van hun boeken aanbieden, mits de auteur of uitgever in ruil hiervoor geen recensie vraagt of probeert de recensie te beïnvloeden.

Lees Over promotionele contentvoor meer informatie en voorbeelden.

Seksuele content

Sommige producten met seksuele inhoud en sommige seks- en sensualiteitsproducten mogen op Amazon worden verkocht en we moedigen gebruikers aan hun mening over die producten te uiten. Sommige seksuele content, zoals naaktheid en seksueel expliciete beelden of beschrijvingen, is beperkt omdat sommige doelgroepen in onze Community mogelijk gevoelig zijn voor dergelijke content.

Inbreukmakende content

Plaats geen content en communiceer niet met leden van de Community op een manier die de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van anderen schendt. Plaats alleen je eigen content of content waarvoor je toestemming hebt om die te gebruiken.

Illegale activiteiten

Plaats geen content die illegaal gedrag aanmoedigt of ondersteunt, met inbegrip van geweld, fraude, illegaal drugsgebruik, alcoholgebruik door minderjarigen of kinder- of dierenmishandeling. Voorbeelden van verboden content zijn:

 • Content die dreigt met of grapjes maakt over fysieke of financiële schade aan jezelf of anderen, met inbegrip van terrorisme, of die dit bepleit.
 • Content die frauduleuze goederen, diensten, programma's of promoties aanbiedt (zoals piramidespellen).
 • Content die opzettelijk is geplaatst als sarcasme en betrekking heeft op zelfbeschadiging of letsel aan anderen.
 • Content die gevaarlijk misbruik van een product aanmoedigt of steunt.

Aanvullende richtlijnen voor klantrecensies

De volgende richtlijnen zijn van toepassing op klantenrecensies, naast de richtlijnen die hierboven zijn uiteengezet:

 1. Als je recensie wordt verwijderd of geweigerd omdat deze niet voldoet aan onze richtlijnen betreffende promotionele content, mag je geen nieuwe recensie van hetzelfde product indienen, zelfs niet als de inhoud van de nieuwe recensie anders is.
 2. Recensies mogen alleen URL's of koppelingen bevatten naar andere producten die op Amazon worden verkocht.
 3. Klanten in hetzelfde huishouden mogen niet meerdere recensies van hetzelfde product plaatsen.
 4. We kunnen de mogelijkheid om een recensie in te dienen beperken als we ongebruikelijk recensiegedrag vaststellen of om de beste mogelijke winkelervaring te kunnen bieden.

Voor meer informatie over door Amazon geverifieerde aankoopweergaven raadpleegt u Over Amazon geverifieerde aankooprecensies.

Misbruik melden

Voor sommige soorten content, waaronder klantenrecensies, antwoorden van klanten en discussieforums, kun je mogelijke schendingen van deze richtlijnen melden door te klikken op de koppeling 'Misbruik melden' naast de content en de reden in te voeren waarom je denkt dat de content deze richtlijnen schendt. Als de koppeling 'Misbruik melden' niet aanwezig is, kun je een e-mail sturen naar community-help@amazon.nl, waarbij je de locatie van de content vermeldt en de reden waarom je denkt dat deze de richtlijnen schendt. Als u een aanbieding ontvangt voor schadevergoeding van welke aard dan ook (inclusief gratis of met korting afgeprijsde producten, restituties of vergoedingen) in ruil voor het maken, wijzigen of plaatsen van inhoud die in strijd is met deze richtlijnen, stuur het aanbod, inclusief contactgegevens en Amazon-vermelding, door naar community-help@amazon.nl .

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.