Geen Kindle-apparaat vereist. Download een van de gratis Kindle-apps om Kindle-boeken te lezen op je smartphone, tablet en computer.

 • Apple
  Apple
 • Android
  Android
 • Windows Phone
  Windows Phone
 • Click here to download from Amazon appstore
  Android

Als je de gratis app wilt ontvangen, moet je je mobiele telefoonnummer invoeren.

kcpAppSendButton

Koopopties

Kindle-prijs: EUR 2,99
inclusief btw

Deze aanbiedingen worden op dit artikel toegepast:

Sommige promoties kunnen worden gecombineerd; anderen komen niet in aanmerking om te worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Voor meer informatie, zie de voorwaarden die zijn gekoppeld aan deze promoties.

Laat het op je Kindle of een ander apparaat leveren

Laat het op je Kindle of een ander apparaat leveren

Pòjiě Tā (Shuìjiào): 7 Zhǒng chāo kuài shuìmián jìqiǎo, kě ràng nín gèng hǎo de xiūxí, fàngsōng hé huīfù tǐlì (Hack It Book 2) (English Edition) van [Moller, Martin]

Pòjiě Tā (Shuìjiào): 7 Zhǒng chāo kuài shuìmián jìqiǎo, kě ràng nín gèng hǎo de xiūxí, fàngsōng hé huīfù tǐlì (Hack It Book 2) (English Edition) Kindle-editie


Alle indelingen en edities bekijken Andere indelingen en edities verbergen
Amazon-prijs
Nieuw vanaf Tweedehands vanaf
Kindle-editie
EUR 2,99

Lengte: 26 pagina's Verbeterd lettertype: Ingeschakeld Bladeren: Ingeschakeld
Taal: Engels
 • Gelijksoortige boeken als Pòjiě Tā (Shuìjiào): 7 Zhǒng chāo kuài shuìmián jìqiǎo, kě ràng nín gèng hǎo de xiūxí, fàngsōng hé huīfù tǐlì (Hack It Book 2) (English Edition)

Productbeschrijving

Productbeschrijving

Nǐ zǎoshang rúhé qǐchuáng?

Gǎndào hūn hūn yù shuì, hǎoxiàng nín méiyǒu zúgòu de shuìmián?

Àn xià tān shuì ànniǔ kěyǐ duō huā jǐ fēnzhōng, biànchéng yīgè xiǎoshí?

Xiànzài nín yào chídàole. Nín zhèngzài chōng gè zǎo, qiǎngzhe yībēi kāfēi qù, yǐjīng gǎndào yālì hěn dà, shènzhì hái méiyǒu kāishǐ xīn de yītiān.

Zài gōngzuò zhōng, nín hěn nán jízhōng jīnglì. Nín de dài bàn shìxiàng qīngdān shàng yǒu tài duō dōngxī, yǐ zhìyú nín kāishǐ gǎndào kǒngjù!

Rúguǒ nín xiàng dà duōshù rén yīyàng, wǔfàn hòu hái huì yù dào gèng duō máfan. Chōng jìnlái de kāfēi shǐ táng de bēngkuì kāishǐle, nín kāishǐ gǎndào kùnjuàn. Nín huì zài zhǔ yībēi kāfēi, dàn zhè bù huì gǎibiàn rènhé shìqíng.

Nèitiān wǎnshàng, nín jīnglì chōngpèi. Nín wúfǎ rùshuì, nín gāi zěnme bàn? Nín ná qǐ diànhuà bìng zài xīnwén hé shèjiāo méitǐ shàng dǎfā shíjiān.

Shènzhì zài nín yìshí dào zhīqián……yǐjīngguòle wǔyè, nín gǎndào nèi.

Nín yǐ jīng chángshìle suǒyǒu fāngfǎ, dànshì xúnhuán jiù xiàng lǎoshǔ zài cāngshǔ lún shàng bēnpǎo yīyàng, yīzhí chíxù bùduàn.

Nín chángshìguò zìwǒ fāzhǎn jìqiǎo, chángshìguò gǎibiàn zìjǐ de xíguàn……dànshì nín réngrán wúfǎ gǎibiàn rènhé dōngxī.

Tīngzhe, wǒ yào yǔ nín fēnxiǎng de shì “mìjué”, zhèxiē mìjué kěyǐ shǐ nín zuìdà chéngdù de fāhuī zìjǐ de qiánlì, bìng shìfàng zìjǐ de zuì jiā zhuàngtài-suǒyǒu zhèxiē dōu tōngguò shǐyòng xiàndài kēxué jìshù lái shíxiàn.

Dànshì shǒuxiān, nín bìxū liǎojiě:


Nín róngyì píjuàn ér wúfǎ jízhōng zhùyì lì de yuányīn bùshì nín de cuò.

Zhè kěnéng shì zhōuwéi shìwù biànhuà de jiéguǒ, lìrú hūxī de kōngqì, yǐnyòng shuǐ, yǐnshí hé shuìmián fāngshì.

Nín de zhìnéng shǒujī hé shèjiāo méitǐ yě kěnéng huì shòudào zhǐzé, rénzào lánguāng huì gānrǎo nín shù xiǎoshí de zìrán shuìmián zhōuqí, shǐ nín wúfǎ zhuānzhù yú zuò zhēnzhèng zhòngyào de shìqíng bìng gānrǎo nín de zhùyì lì.


Yǒule zhè běnshū, nín jiāng nénggòu shǐyòng gèzhǒng gōngjù, zhèxiē gōngjù jiāng gěi nín dài lái gèng duō de jīnglì, tígōng gèng hǎo de shuìmián, shǐ nín de shēngchǎnlǜ tígāo sān bèi, cóng gēnběn shàng gǎishàn nín de shēnghuó zhìliàng bìng shìfàng chū zuì jiā de zìjǐ.

Nín jiāngyào huòdé de shì shìjiè shàng zuì chénggōng de cèlüè, jí 1%de jīngyīng jiēcéng huì shǐyòng zhèxiē cèlüè lái yōuhuà tāmen de shēnghuó hé shuìmián fāngshì.

Nín de cuòbài gǎndào cǐ wéizhǐ.


Rúguǒ nín xiǎng lìyòng shēngwù xué hé jìshù lái “pòhuài” nín de sīxiǎng hé shēntǐ, nàme zhè běnshū jiùshì nín de lǐxiǎng zhī xuǎn. Tā kěyǐ bāngzhù nín zēngjiā jīnglì, tígāo jīnéng bìng yōuhuà shuìmián.

Zhè fèn gǎibiàn shēnghuó de lántú bāohán 7 zhǒng kuàisù de shēngwù hài kè cèlüè, kě bāngzhù nín shíxiàn chūsè dì xìngnéng, huòdé gèng hǎo de shuìmián, cóng'ér huòdé gèng hǎo de xiūxí, fàngsōng hé huīfù tǐlì…

yīncǐ, rúguǒ nín xiǎng jiābèi jīnglì, fāhuī zhuóyuè shuǐpíng, bìng zhuǎnbiàn wèi gèng cōngmíng, gèng qiángzhuàng hé gèng kuàilè de rén, nàme zhè jiùshì nín yīzhí zài xúnzhǎo de shū.

Zhè shì nín zài zhè běn lìng rén nányǐ zhìxìn de shū zhōng jiàng huì fāxiàn de nèiróng:

Wèishéme měitiān wǎnshàng dū hěn nán huòdé 8 gè xiǎoshí de liánghǎo shuìmián...

Yīzhǒng piányí de zhìnéng shèbèi, kě jiǎnshǎo lánguāng zhàoshè

kěyǐ tígāo jǐngjué xìng, gǎishàn sīwéi qīngxī dù bìng zēngjiā jīnglì de shuǐ lèixíng


yīncǐ, rúguǒ nín xiǎng yōuhuà shuìmián bìng měitiān zǎochén xǐng lái jīnglì chōngpèi, qǐng zhuā zhù zhè běnshū.

Productgegevens

 • Editie: Kindle-editie
 • Bestandsgrootte: 391 KB
 • Printlengte: 26 pagina's
 • Verkocht door: Amazon Media EU S.à r.l.
 • Taal: Engels
 • ASIN: B083S3MX1X
 • Tekst-naar-spraak: Ingeschakeld
 • X-Ray:
 • Word Wise: Niet ingeschakeld
 • Verbeterd lettertype: Ingeschakeld
 • Klantenrecensies: Schrijf als eerste een recensie over dit item
click to open popover

Nog geen klantenrecensies

5 sterren (0%) 0%
4 sterren (0%) 0%
3 sterren (0%) 0%
2 sterren (0%) 0%
1 ster (0%) 0%