€ 29,95
& GRATIS bezorging
Arriveert: 16 jul - 18 jul Gegevens
Op voorraad.
Je transactie is beveiligd
We doen er alles aan om jouw veiligheid en privacy te beschermen. Ons systeem voor betalingsbeveiliging codeert jouw gegevens tijdens een transactie. We delen jouw creditcardgegevens niet met externe verkopers en we verkopen jouw gegevens niet aan anderen. Meer informatie
Verzonden en verkocht door Höfer Chemie GmbH.

Heb je er een te koop?

Höfer Chemie 6 x 1 l Bio-ethanol 96,6% premium - TÜV SÜD gecertificeerde kwaliteit - voor ethanol open haard, ethanol tafelvuur en bio-ethanol open haard


Prijs: € 29,95 (€ 5,99 / kg) & GRATIS bezorging
Prijzen zijn inclusief btw.
  • Bio-ethanol voor decoratieve vuur en bio-haarden, milieuvriendelijk en voordelig tegelijk, schone en geurloze verbranding.
  • Inhoud: 6 x 1 liter ethanol, gecontroleerde productie, kwaliteit, veiligheid en duurzame productie, rook- en roetvrij, gele vlammenbeeld.
  • TÜV Süd-gecertificeerde kwaliteit – voor veilig gebruik – dat moet je gezondheid waard zijn.
  • Made in Germany, verzending rechtstreeks van de fabrikant, brandduur van ca. 2 uur. / liter.
  • ⚠️ ️ Lees absoluut de instructies en de veiligheidsinstructies van je ethanol open haard.

Productgegevens

  • Fabrikantreferentie: SW225
  • ASIN: B005EKIAR6
  • Datum eerste beschikbaarheid op Amazon.nl: 15 januari 2020
  • Klantenrecensies: Schrijf als eerste een recensie
  • Plaats op Amazon-bestsellerlijst: #25.265 in Klussen & gereedschap (Top 100 in Klussen & gereedschap bekijken)

Productbeschrijving

Volgens (EG) No. 1272 / 2008 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P241 Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / apparatuur gebruiken. P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een geschikte afval locatie of recyclingbedrijf in overeenstemming met / volgens locale en nationale regelgeving.

Nog geen klantenrecensies

5 sterren (0%) 0%
4 sterren (0%) 0%
3 sterren (0%) 0%
2 sterren (0%) 0%
1 ster (0%) 0%
Hoe berekent Amazon sterbeoordelingen?